Algemene voorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden · Betalingsvoorwaarden · Klachtenregeling

Algemene voorwaarden Rijschool NR

Door online registratie en/of plaats reservatie via de website of in het kantoor van Rijschool NR, verklaart de leerling kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van Rijschool NR en deze te aanvaarden. 

Alle rijlessen en examenreservaties dienen voor aanvang van de rijles betaald te worden. Dit kan met bankcontact of contant in het kantoor van Rijschool NR. Bij gespreide betalingen moet de les betaald zijn voor aanvang van de les. Kan u deze niet betalen gaat de les niet door en moet de betaling alsnog te gebeuren. Alle kosten die nodig zijn om openstaande saldo te ontvangen worden integraal aangerekend. Wanneer een factuur bij het inplanning van de lessen nog voor aanvang van de eerste les aangevraagd word dan wordt deze gratis uitgereikt. Indien de factuur na de eerste les aangevraagd wordt dan zal er een administratiekost van 25 euro worden aangerekend.

Overeenkomstig art. VI.47 WER beschikt de consument bij een overeenkomst op afstand over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder reden te herroepen. Bij een diensten overeenkomst gaat deze termijn in op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. De consument heeft geen recht van ontbinding bij: Een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien: 

  • De nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument
  • De consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen.
  • Als er lessen 14 dagen voor aanvang worden gepland, zal enkel kunnen als u afstand doet van u herroep recht. Dit staat vermeld in je bevestiging mail met een link naar onze algemene voorwaarden. U kan deze ook printen. 

Wat de praktische lessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Een demonstratie door de lesgever van een uit te voeren beweging maakt echter deel uit van de les en valt niet onder toepassing van deze regel. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend. (KB 11/04/2004 Erkenning van de rijscholen. Art. 23£7) 

Rijlessen beginnen en eindigen aan een vestigingseenheid van Rijschool NR. 

Een rijles kan worden verplaatsen zonder dat deze zal worden aangerekend, op voorwaarde dat de afzegging of verplaatsing gebeurt uiterlijk de derde werkdag(zaterdag, zondag en feestdagen worden niet beschouwd als een werkdag) voor de geplande rijles.Een examenbegeleiding dient 5 werkdagen op voorhand worden afgezegd. Verplaatsen van praktijklessen of praktijkexamens annuleren kan via mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afspraken betreffende de examens moeten strikt worden nageleefd. Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan je toegerekend kunnen worden, dan moet je de kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen. Ook indien je niet de juiste geldige documenten kan tonen (zoals een geldig voorlopig rijbewijs of identiteitskaart, attest rijschool, ....), dan moet je deze kosten dragen. 

Als de les niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, of door een technisch defect aan de leswagen, dan hoef je geen kosten te betalen. 
Als een examen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw gaan we de tijd gebruiken voor een les.Er zal dan een nieuw examen moeten gepland worden en moeten betaald worden.

Rijschool NR heeft het recht lessen en opleidingen te verplaatsen of te annuleren in geval van overmacht (ziekte van de lesgever, defect van het voertuig, weersomstandigheden, bijkomende examens,...) zonder dat zulks enig recht op schadevergoeding doet ontstaan in hoofde van de leerling. Een vervangles wordt steeds voorzien. 
Er wordt geen bekwaamheidsattest uitgereikt door de rijschool wanneer de lesgever oordeelt dat de leerling niet bekwaam is om de scholing zonder begeleider op de openbare weg verder te zetten. Tijdens de voorziene evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met de leerling bespreken. Voor een bekwaamheidsattest dient de leerling effectief minimum 20 uur les gevolgd te hebben. 
De leerling is steeds verplicht alle relevante info i.v.m. zijn voorlopig rijbewijs (met name theoretisch examen, aantal examenpogingen en al of niet reeds in het bezit te zijn geweest van een voorlopig rijbewijs in het verleden), te melden aan Rijschool NR bij inschrijving. 
Het is verboden te roken in de lesvoertuigen. Rijden met hoge hakken wordt niet 
toegelaten. Ingeval de les ten gevolge hiervan niet kan doorgaan of vertraging oploopt worden desalniettemin de lesgelden aangerekend. 
De leerling dient zich te onthouden van drugs- of alcoholgebruik tijdens de les. Een vermoeden van alcoholgebruik en of drugs bij aanvang of tijdens de theorie of praktijkopleiding kan aanleiding geven tot het verplicht verlaten van de opleiding. Het volledige lesgeld blijft in voorkomend geval verschuldigd. 
De leerling is tijdens het rijexamen zelf verantwoordelijk voor verkeersovertredingen en de daaruit voorvloeiende boetes, de lesgever kan dan niet ingrijpen zonder de examenbeoordeling negatief te beïnvloeden. 

Klachtenregeling

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

COPYRIGHT © 2019 LEARN2DRIVE BVBA · RIJSCHOOL NR 2692/05 · BTW BE 0646.724.338 · AANMELDEN · WEBDESIGN GALIA